Yritystiedot

REKISTERISELOSTE

Tiedekauppa Magneetti Oy:n / Heureka Shopin rekisteri- ja tietosuojaseloste, 

Markkinointiviestintärekisteri 

Tämä on henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Tiedekauppa Magneetti Oy / Heureka Shop 

Tiedepuisto 1 

01300 Vantaa 

Y-tunnus 0740550-2 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tiedepuisto 1 

01300 Vantaa 

3. Rekisterin nimi 

Tiedekauppa Magneetti Oy:n markkinointiviestintärekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä  

 • Heureka Shopin verkkokaupan asiakkaista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) 

 • Heureka Shopin kanta-asiakkaista 

 • Heureka Shopin uutiskirjeen tilaajista  

Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille sekä Heureka Shopin markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

5. Verkkokaupan asiakasrekisteri 

Tietosisältö 

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista: 

 • Etu- ja sukunimet  

 • Yrityksen tai yhteisön nimi 

 • Y-tunnus (kaupparekisterissä olevat yritykset) 

 • Osoitetiedot 

 • Yhteyspuhelinnumerot  

 • Yhteyssähköposti 

 • Asiakkaiden tilaushistoria  

 • Kävijäseuranta (Google Analytics) 

 • Asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat lisätiedot 

Kerätyillä tiedoilla varmistamme palvelun toimivuuden ja kehittämisen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallentuvat asiakkaiden www.heurekashop.fi –sivustolle täyttämät yhteystiedot sekä tilaushistoria.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri sijaitsee verkkokauppaohjelman palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

6. Kanta-asiakasrekisteri 

Tietosisältö 

Kanta-asiakasrekisterin tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista: 

 • Etu- ja sukunimet  
 • Yhteyssähköposti  
 • Asiakkaiden ostohistoria  
 • Asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat lisätiedot (esimerkiksi yhteyspuhelinnumero tai osoitetiedot) 

Kerätyillä tiedoilla varmistamme palvelun toimivuuden ja kehittämisen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan oma ilmoitus. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kanta-asiakasrekisteri sijaitsee Heureka Shopin käyttämän kassaohjelmiston tarjoajan palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

7. Uutiskirjeen tilaajarekisteri 

Tietosisältö 

 • Etu- ja sukunimi 
 • Sähköpostiosoite 
 • Asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat lisätiedot (esimerkiksi yhteyspuhelinnumero tai osoitetiedot) 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Uutiskirjeen tilaajan oma ilmoitus. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Uutiskirjeen tilaajarekisteri sijaitsee Heureka Shopin käyttämän kassaohjelmiston tarjoajan palvelimella sekä Mail Chimp –uutiskirjeohjelman palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Uutiskirjeen tilaajat voivat milloin tahansa myös itse päivittää tietonsa tai peruuttaa uutiskirjeen sen yhteydessä olevista "päivitä tietosi" tai "peruuta tilaus" -painikkeista. 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

10. Muuta huomioitavaa 

Säilytämme rekisterissä tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

 

TIEDEKAUPPA MAGNEETTI OY / HEUREKA SHOP

Tiedekauppa Magneetti Oy (aputoiminimi Heureka Shop) on vuonna 1989 perustettu suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön koko osakekannan omistaa Tiedekeskussäätiö. Yhtiön tuotto käytetään Tiedekeskus Heurekan toiminnan hyväksi. Yhtiön toimialana on tiedetuotteiden, opetusvälineiden ja lahjatavaroiden tuotanto, tuonti ja vähittäismyynti. Yhtiöllä on kolme myymälää, joista ensimmäinen sijaitsee Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla, toinen Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä sekä kolmas, uusin myymälä kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa.

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Tiedekauppa Magneetti Oy:lle Suomen Vahvimmat Platina  - sertifikaatin.

 

Tiedekauppa Magneetti Oy / Heureka Shop

Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa

Heureka Shop, Tikkurila 040-5296701
Heureka Shop, Kamppi 040-9015150
Heureka Shop, Iso Omena 040-9015270

puh. (09) 85799 (Heurekan vaihde)

E-mail: shop@heureka.fi,  Fax. (09) 8734142

Y-tunnus 0740550-2

Päivi Astrén, toimitusjohtaja, e-mail:  etunimi.sukunimi@heureka.fi
Virpi Toivonen, myymäläpäällikkö, e-mail:  etunimi.sukunimi@heureka.fi

 

HEUREKA SHOPIN KANTA-ASIAKKUUDEN SÄÄNNÖT

Heureka Shopin kanta-asiakkaaksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Liittyminen on ilmaista. Kanta-asiakkaaksi voi liittyä Heureka Shop-myymälässä tiedekeskus Heurekassa, kauppakeskus Kampissa tai kauppakeskus Iso Omenassa.
Kanta-asiakasedut saat ilman erillistä kanta-asiakaskorttia, kanta-asiakastiedot löytyvät nimesi ja antamasi sähköpostiosoitteen perusteella. Kanta-asiakkuusjärjestelmään ei tallenneta muita henkilötietoja.

KANTA-ASIAKKAANA SAAMASI EDUT
Kanta-asiakkaat saavat sähköpostitste Heureka Shopin uutiskirjeen, jossa kerrotaan kanta-asiakaseduista ja ja alennuksista. Kanta-asiakasedut ovat voimassa kaikissa Heureka Shop myymälöissä verkkokauppaa lukuun ottamatta.

ASIAKASTIEDOT
Heureka Shop tallentaa kanta-asiakasjärjestelmään asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen. Heureka Shop käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Heureka Shop käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palvelujen markkinointiin kanta-asiakkaille. Henkilötietoja ei luovuteta Heureka Shopin kanta-asiakasohjelman ulkopuoliseen käyttöön.

Kanta-asiakasjärjestelmä tallentaa kanta-asiakkaan tekemät ostot. Ostotietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen. Ostotietoja hyödynnetään myös palvelumme ja valikoimamme kehittämisessä.

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää asiakastietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin (sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen) ilmoittamalla siitä Heureka Shopiln myymälässä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen shop@heureka.fi.

Kanta-asiakas voi tehdä muutoksia asiakastietoihinsa Heureka Shopin myymälässä tai sähköpostitse.

MARKKINOINTI
Lähetämme kanta-asiakkaillemme sähköisiä uutiskirjeitä asiakkaan liittyessään antamaan sähköpostiosoitteeseen.

KANTA-ASIAKKUUDEN LOPETTAMINEN
Asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuuden ilmoittamalla siitä Heureka Shop-myymälässä tai sähköpostitse (shop@heureka.fi). Tällöin nimi- ja sähköpostitiedot poistetaan kanta-asiakasjärjestelmästä.

KANTA-ASIAKASOHJELMAN YHTEYSTIEDOT
Sähköpostiosoite: shop@heureka.fi
Tiedekauppa Magneetti Oy
Tiedepuisto 1
01300 Vantaa
p. 09-857 9270