Ilmainen toimitus yli 60 € ostoksille!
 

Yksityisyys ja evästeet

 

 

EVÄSTEET

Palvelussa hyödynnetään evästeitä, joiden avulla Heureka Shop kehittää käyttäjäkokemusta tarjoamalla sisältöjä, jotka kiinnostavat ja palvelevat käyttäjää mahdollisimman hyvin. Evästeet ovat avaamiesi verkkosivustojen luomia tiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla sivustot voivat pitää sinut sisään kirjautuneena, muistaa asetuksesi ja antaa sinulle paikallisia tietoja sijaintisi perusteella.

Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti verkkokaupan tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttöön. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen verkkokaupassa käytettävien evästeiden käytön. 

REKISTERISELOSTE

Tiedekauppa Magneetti Oy:n / Heureka Shopin rekisteri- ja tietosuojaseloste, markkinointiviestintärekisteri
T
ämä on henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018.  

1. Rekisterinpitäjä 

Tiedekauppa Magneetti Oy / Heureka Shop 

Tiedepuisto 1
01300 Vantaa  

Y-tunnus 0740550-2 
[email protected] 

2. Rekisterin nimi 

Tiedekauppa Magneetti Oy:n markkinointiviestintärekisteri 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää rekisteriä  

 • Heureka Shopin verkkokaupan asiakkaista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) 
 • Heureka Shopin kanta-asiakkaista 
 • Heureka Shopin uutiskirjeen tilaajista  

Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille sekä Heureka Shopin markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

4. Verkkokaupan asiakasrekisteri 

Tietosisältö 

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista: 

 • Etu- ja sukunimet  
 • Yrityksen tai yhteisön nimi 
 • Y-tunnus (kaupparekisterissä olevat yritykset) 
 • Osoitetiedot 
 • Yhteyspuhelinnumerot  
 • Yhteyssähköposti 
 • Asiakkaiden tilaushistoria  
 • Kävijäseuranta (Google Analytics) 
 • Asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat lisätiedot 

Kerätyillä tiedoilla varmistamme palvelun toimivuuden ja kehittämisen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallentuvat asiakkaiden www.heurekashop.fi –sivustolle täyttämät yhteystiedot sekä tilaushistoria.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri sijaitsee verkkokauppaohjelman palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

5. Kanta-asiakasrekisteri 

Tietosisältö 

Kanta-asiakasrekisterin tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista asiakkuustiedoista: 

 • Etu- ja sukunimet  
 • Yhteyssähköposti  
 • Asiakkaiden ostohistoria  
 • Asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat lisätiedot (esimerkiksi yhteyspuhelinnumero tai osoitetiedot) 

Kerätyillä tiedoilla varmistamme palvelun toimivuuden ja kehittämisen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan oma ilmoitus. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kanta-asiakasrekisteri sijaitsee Heureka Shopin käyttämän kassaohjelmiston tarjoajan palvelimella. Pääsy tietokantaan on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Uutiskirjeen tilaajat voivat milloin tahansa myös itse päivittää tietonsa tai peruuttaa uutiskirjeen sen yhteydessä olevista "päivitä tietosi" tai "peruuta tilaus" -painikkeista. 

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

8. Muuta huomioitavaa 

Säilytämme rekisterissä tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.